برای اولین بار در آبفای جنوب شرقی کلید خورد

آموزش مصرف بهینه آب به دانش آموزان مدارس استثنایی

به همت مروجین شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران دانش آموزان مدرسه استثنایی امام خمینی شهرستان ورامین با روشهای صرفه جویی مصرف آب آشنا شدند.

مدیرروابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی گفت: بحث صرفه جویی و ترویج مصرف بهینه آب  با توجه به محدویت منابع آن از موضوعات بسیار مهمی است که ازسوی شرکت آبفا اقدامات فرهنگی و آموزشی گسترده ای در این راستا انجام می شود.

سعید محمدیان در ادامه افزود:عمده فعالیتهایی که برای فرهنگ سازی مصرف درست این مایه حیاتی طی چند سال اخیر از سوی شرکت آبفای جنوب شرقی پیگیری می شود دربین عموم  دانش آموزان خصوصاً در سطح مقاطع ابتدایی صورت می گیردولی این بار طی حرکتی نمادین از سوی مروجین شرکت، دانش آموزان مدارس استثنایی با هدف مشارکت و پویایی آنان  جهت ترویج مصرف بهینه آب انتخاب شدند.

وی در خصوص نحوه آموزش دانش آموزان استثنایی توضیح داد: در این اقدام فرهنگی سعی شده است با زبان شیوا و گویای هنری و همچنین نشان دادن تصاویر به دانش آموزان ناشنوا آموزش روشهای مصرف بهینه آب داده شود.

محمدیان ضمن تقدیر از همکاری مدیریت و معلمان زحمتکش مدرسه امام خمینی،خاطرنشان کرد:در این برنامه که با حضور 60نفر از دانش آموز ناشنوا برگزار شد آنان ضمن آشنایی با روش های صحیح مصرف آب،به عنوان حامیان افتخاری شرکت آبفای جنوب شرقی انتخاب شدند تا بتوانند  جلوی اسراف این نعمت الهی را در منازل بگیرند.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید