ارتقای کیفیت آبرسانی در باقرآباد

با اجرای نزدیک به 3کیلومتر اصلاح شبکه توزیع آب شهری

طی 10ماه گذشته امسال با اجرای عملیات اصلاح شبکه آبرسانی نزدیک به سه هزار متر از لوله های فرسوده شبکه توزیع آب شهری باقرآباد از مدار بهره برداری خارج شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران مدیر اداره آبفای این شهرگفت: با توجه به قدمت بالای برخی از خطوط لوله گذاری شده شبکه آبرسانی باقرآباد که باعث هدر رفت آب و افت فشار در شبکه توزیع می شد به همین جهت اصلاح شبکه و از مدار خارج نمودن لوله های قدیمی در دستور کار قرار گرفت.

علی ولی بغدادی افزود:در حال حاضر تا ابتدای بهمن ماه سال جاری طی چند عملیات اجرایی جداگانه در مناطق مختلف شهر، نزدیک به سه کیلومتر از لوله هایی با جنس و قطر مناسب جایگزین خطوط قدیمی و فرسوده شدند.

وی همچنین توضیح داد: با اجرای این طرح آبرسانی، هدر رفت آب  و حوادث در شبکه توزیع کاهش می یابد.

/ 0 نظر / 4 بازدید