بازدید نماینده مردم ورامین ازطرح آبرسانی خط انتقال سد ماملو

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار این شهرستان و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران با حضور در پروژه آبرسانی سدماملو ازنزدیک از خط انتقال آب ماملو به شهرستانهای ورامین و پاکدشت  باز دید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی :دکتر نقوی نماینده مردم ورامین در حین این بازدید با توجه به اقدامات خوب انجام گرفته در سطح شهرستان در خصوص پروژه های آبی ابراز رضایت نمودند و اظهار داشت: با توجه به ایجاد سد ماملو و پروژه بزرگ تامین آب منطقه از سد مذکور امیدواریم هرچه سریع تر عملیات ساخت تصفیه خانه و خط ماملو به انجام برسد و مردم نیز از این نعمت الهی برخوردار گردند.

 در ادامه این بازدید مدیرعامل آبفای جنوب شرقی  توضیحاتی در خصوص پروژه مذکور دادند و اظهار داشت: آبرسانی از سد ماملو به شهرهای جنوب شرق استان تهران از الویت خاصی برخوردار می باشد ودر حال حاضر این طرح آبرسانی پیشرفت  خوبی د اشته است.

مهندس منصور جنتی در ادامه با اشاره به این که در آینده نزدیک تصفیه خانه سد ماملو وارد مدار بهره برداری می شود،افزود:با عنایت به این که اجرای خط انتقال وساخت مخازن بین راهی ،خط انتقال ماملو از الویتهای تامین آب مناطق پاکدشت و ورامین است در همین راستا پروژه مذکور در تمام بخشهای آن بطور جد در حال پیگیری وانجام می باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید