عملیات احداث مخزن هوایی 500 متر مکعبی آب

شهر پیشوا 95درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

مخزن هوایی شهرستان پیشوا با ظرفیت ذخیره سازی 500 متر مکعب آب آشامیدنی،با پیشرفت فیزیکی 95درصد مراحل تکمیلی را سپری می نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران،معاون مهندسی و توسعه این شرکت گفت:در راستای اجرای سیاست های دولت خدمتگزار و با عنایت به احداث شهرک های مسکونی مهر در شهر پیشوا، برای تامین فشار آب مورد نیاز واحدهای مسکونی آن،ساخت مخزن هوایی بر اساس مطالعات مهندسین مشاور در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

سهراب عامری شهرابی در ادامه با اشاره به اینکه ساخت مخزن هوایی پیشوا آخرین روزهای تکمیلی را طی و آماده بهره برداری می گردد،افزود:در اجرای این پروژه کلیه ضوابط فنی شامل تست های کششی میلگردها،مقاومت بتن،انجام کامل تست های جوش وسایر موازین فنی منطبق بر دستورالعمل ها وآئین نامه های مقررات ملی ساختمان ایران انجام گردیده است.

وی با اشاره به ارتفاع 20 متری مخزن هوایی پیشوا اضافه نمود:با اجرای تدابیر کامل حفاظتی و ایمنی در بخش  کارگاهی کوچکترین حادثه ای در مراحل ساخت این پروژه آبرسانی اتفاق نیافتاده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید