انتصاب سرپرست جدید اداره آب و فاضلاب شریف آباد

در محدوده شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران سرپرست جدید اداره آبفای شهر شریف آباد معرفی و مشغول به کارشد.

به گزارش روابط عمومی این شرکت:مهندس منصور جنتی مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی طی صدور حکمی علی وحدانیان را به سمت سرپرست اداره آب و فاضلاب شهر شریف آباد منصوب کرد.

این گزارش می افزاید: مهندس منصور جنتی ضمن صدور حکم انتصاب آقای علی وحدانیان از وی خواست تا با پیگیری مجدانه و  برنامه ریزی های صحیح و خلاقانه امکانات و اقدامات مناسبی را در راستای خدمت رسانی بهتر به شهروندان محترم شریف آباد بکار گیرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید