در راستای خدمات رسانی بهتر انجام شد اصلاح و نوسازی سه کیلومتر از شبکه آبرسانی شهر خیر آباد

با انجام چند عملیات اجرایی جداگانه سه کیلومتر از شبکه فرسوده آبرسانی شهر خیر آباد از توابع شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران اصلاح و نوسازی شد .

رئیس اداره آب و فاضلاب خیر آباد با اعلام این خبر گفت :‌با توجه به افزایش آمار حوادث و شکستگی شبکه آبرسانی در برخی نقاط شهر خیر آباد و به منظور جلوگیری از هدر رفت آب در جریان چند عملیات اجرایی جداگانه سه کیلومتر از شبکه فرسوده و قدیمی که دچار شکستگی مکرر می شد اصلاح و نوسازی شد .

سعید محمدیان در ادامه اظهار داشت : ‌جهت تعویض نوسازی و از مدار خارج نمودن شبکه های فرسوده و قدیمی ابتدا جلساتی تخصصی را در دفتر فنی معاونت مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران با حضور پیمانکار انتخاب شده تشکیل داده و ضمن بررسی نکات فنی عملیات اجرایی اصلاح شبکه برخی نکات دیگر از جمله افزایش جمعیت در آینده ، زمان اجرا و غیره را نیز جهت انتخاب قطر لوله ها بررسی و مشخص نمودیم .

وی افزود :‌ سپس در چند عملیات اجرایی جداگانه سه کیلومتر از شبکه فرسوده را از مدار خارج و به جای آن لوله هایی در اقطار 90 ، 110 ، 160 میلی متر و از جنس پلی اتیلن جایگزین نمودیم .

رئیس اداره آب و فاضلاب خیر آباد در پایان ابراز امیداوری نمود با اجرای این مقدار عملیات اصلاح و نوسازی شبکه ضمن جلوگیری از هدر رفت آب ، آمار حوادث شبکه توزیع آب شمری نیز در خیر آباد به طور چشمگیری کاهش یابد.

/ 0 نظر / 3 بازدید