درمحدوده آبفای جنوب شرقی استان تهران انجام شد

حفر یک حلقه چاه آب و 1200متر اصلاح شبکه آبرسانی در شهر فرون آباد

در شهر فرون آباد شهرستان پاکدشت یک چاه آب شرب حفر و 1200متر اصلاح شبکه آبرسانی انجام شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی رئیس اداره آبفای فرون آباد در خصوص مطلب فوق گفت: در راستای تامین آب آشامیدنی موردنیاز ساکنین شهر فرون آباد و افزایش تولید ا ین مایه حیاتی  با توجه به نیاز روز افزون  به آن، یک حلقه چاه آب با عمق و دبی  مناسب، در این شهر حفر گردید.

علی اصغر صغیری گنجه در ادامه با اشاره به این که  وجود شبکه های غیر استاندارد در فرون آباد سبب هدر رفت آب و افزایش حوادث آبرسانی می شود، توضیح داد: اصلاح 1200متر شبکه آبرسانی دراین شهر، کیفیت آبرسانی به شهروندان محترم را تاحد مطلوبی ارتقا داده و همچنین شبکه آبرسانی نوساز جایگزین شبکه های قدیمی و فرسوده شدند.

/ 0 نظر / 3 بازدید