دوره وصول مطالبات در آبفای جنوب شرقی کاهش یافت

معاونت درآمد و امور مشترکین شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران از کاهش دوره وصول مطالبات در این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی این شرکت محمدحسن خدادادی ضمن بیان مطلب فوق،اظهارداشت:دوره وصول معوقات، در طی دو سال اخیر علی رغم افزایش در آمد ،از 189روز در سال 89 به 60 روزدر پایان شش ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است.

خدادادی در ادامه با تشکر و قدردانی از شهروندان محترم جنوب شرق در امر همکاری و پرداخت به موقع آب بهاء و معوقات،افزود:کاهش دوره وصول مطالبات به 60 روز گام مهمی در راستای اهداف سازمانی شرکت می باشد که با بکارگیری پیمانکاران مجرب در بخش وصول معوقات و برنامه ریزی های بعمل آمده،برای شرکت آبفای جنوب شرقی حاصل شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید