بازدید فرماندار پیشوا

از پروژه های آب و فاضلاب این شهرستان

فرماندار شهرستان پیشوا به همراه معاونین و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران از تاسیسات آب و فاضلاب این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی :در این مراسم طی نشستی که در محل فرمانداری شهرستان پیشوا برگزارشد درابتدا مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی اقدامات آبرسانی انجام شده در این شهرستان را تشریح نمود.

مهندس منصور جنتی در ادامه با اشاره به اجرای طرح فاضلاب در این شهرستان،افزود:اجرای طرح فاضلاب از شاخصه های پیشرفت صنعتی  و پدیده زیست محیطی محسوب می شود چرا که اجرای این طرح نقش بسزایی در جلوگیری از آلودگی زیست محیطی دارد.

مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی همچنین با اشاره به این که طی سال های گذشته  اعتبارات جذب شده در این بخش مثبت بوده و به میزان آن طرح فاضلاب شهرستان پیشوا پیشرفت مطلوبی داشته،خواستار حمایت و مساعدت مسئولین این شهرستان جهت اجرای این پروژه شد.

در ادامه نشست فرماندار شهرستان پیشوا از فعالیتهای انجام شده در بخش صنعت  آب و فاضلاب و همچنین از  کیفیت آبرسانی به شهروندان ابراز رضایت نمود.

عباس ملکوتی خواه همچنین پیشرفت طرح فاضلاب را مطلوب ارزیابی کرده و خواستار پیگیری و سرعت بخشیدن به اجرای آن شد.

شایان ذکر است در این مراسم حاضرین از اقدامات انجام شده جهت اجرای طرح فاضلاب شهرستان پیشوا، بازدید بعمل آوردند.

/ 0 نظر / 6 بازدید