پیشرفت فیزیکی 25 درصدی مخزن 10هزار متر مکعبی شهر شریف آباد

عملیات ساخت مخزن زمینی 10هزار متر مکعبی شهر شریف آباد طی چهار ماه بیست و پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران معاون مهندسی و توسعه این شر کت گفت: با توجه به جمعیت روبه رشد شهر شریف آباد و به منظور افزایش توان ذخیره سازی آب آشامیدنی و استفاده ازآن در مواقع بحرانی و قطعی آب ساخت مخزن ده هزار متر مکعبی این شهر در دستور کار شرکت قرار گرفت.

سهراب عامری در ادامه افزود:در حال حاضر عملیات گودبرداری کف مخزن و اجرای زهکشی به پایان رسیده وساخت مخزن در مرحله بتون ریزی و آرماتوربندی فونداسیون  قرار دارد.

وی با اشاره به این که در ساخت این مخزن  کد ارتفاعی منطقه در نظر گرفته شده مخزن به صورت ثقلی عمل کرده و نیاز به ایستگاه پمپاژ ندارد و همچنین افزود: به موازات پیشرفت پروژه ،ساختمان کلر زنی و اجرای حصار کشی مخزن نیز پیشرفت قابل توجهی داشته است.

/ 0 نظر / 3 بازدید