در شهرهای جنوب شرق استان تهران

عملیات شستشوی شبکه های آبرسانی و گندزدایی مخازن ذخیره آب درحال اجرا می باشد

عملیات شستشوی شبکه های آبرسانی و گندزدایی مخازن ذخیره آب آشامیدنی طبق برنامه زمانبندی شده در شهرهای جنوب شرق استان تهران درحال اجراست.

معاون نظارت بربهره برداری شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران در این خصوص گفت:به منظور تامین استاندارهای لازم جهت بهداشتی نمودن آب آشامیدنی، ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی آب شرب مصرفی شهروندان محترم جنوب شرق استان تهران،بطورمستمر شبکه های آبرسانی و مخازن ذخیره موجود در منطقه شستشو و گندزدایی می شوند.

غلامرضا مرادی در ادامه با اشاره به این که شستشوی شبکه را برای زمان های کم مصرف و غیر پیک برنامه ریزی می نمائیم تا مشکلی برای مشترکین در تامین آب ایجاد نشود،افزود:طی شش ماه نخست سال جاری 220کیلومتر از شبکه های آبرسانی و 86 هزارمترمکعب مخازن ذخیره آب آشامیدنی در شهرستان های ورامین،پیشوا و پاکدشت شستشو وگندزدایی شدند.

وی همچنین اظهار داشت :با شستشوی 220کیلومتر از شبکه های آبرسانی بیش از 70درصد و با گندزدایی و لایروبی 86000 مترمکعب مخازن ذخیره آب 60 درصد برنامه های کاری در این بخش ها محقق شده وسایر شبکه های آبرسانی و مخازن باقی مانده نیز براساس برنامه زمانبندی شده تا پایان سال جاری شستشو وگندزدایی می شوند.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید