کارگاه آموزشی مدیریت دانش

در آبفای جنوب شرقی استان تهران تشکیل شد

کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با مبانی  مدیریت دانش با حضور معاونین،مدیران و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران درمحل ستاد این شرکت برگزارشد.

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آبفای جنوب شرقی در خصوص برپایی این کارگاه آموزشی  گفت: با عنایت به این که آموزش تاثیر بسزایی در پیشرفت و ارتقای علمی و عملی افراد در سطح جامعه دارد و از آنجائیکه دستیابی به توسعه مبتنی بر دانایی و دانش از اهمیت خاصی در سازمانها برخوردار می باشد کار گاه آموزشی مدیریت دانش در این شرکت تشکیل گردید.

مرتضی فخاری با اشاره به این که برگزاری کارگاههای آموزشی در شرکت آبفای جنوب شرقی بطور منظم و براساس برنامه ریزی انجام می شود،افزود: در این کارگاه که با حضور استاد توانمند و برجسته مهندس متولیان تشکیل شد،در خصوص مبانی زیر ساختهای بهبود مدیریت به شرکت کنندگان در کارگاه مطالب و نکاتی آموزش داده شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید