درمحدوده آبفای جنوب شرقی

عملکرد اداره آب وفاضلاب قیامدشت تشریح شد

اقدامات آبرسانی انجام شده از سوی اداره آبفای قیامدشت در این شهرک که اخیراً تحت پوشش خدماتی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در آمده است،تشریح گردید.

سرپرست اداره آب وفاضلاب قیامدشت در این خصوص گفت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات و آبرسانی و با هدف تامین آب آشامیدنی سا کنین شهرک قیامدشت دو حلقه چاه جدید پس از حفر و تجهیز،راه اندازی گشته و در مدار آبرسانی شهرک قیامدشت قرار گرفتند. که با راه اندازی این دوحلقه چاه تعداد چاههایی که طی چند ماه اخیر برای این شهرک از سوی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران راه اندازی گشته به چهار حلقه رسیده است.

مرتضی علیکاهی در ادامه با بیان این نکته که شبکه توزیع آب شهری قیامدشت به دلیل قدیمی و فرسوده بودن آن وتا قبل از تحویل گیری از سوی شرکت آبفای جنوب شرقی هیچ گونه اقدامی جهت اصلاح شبکه آن صورت نگرفته بود، افت فشار آب و حوادث آبرسانی در شبکه بسیار به چشم می خورد و در همین راستا با مساعدت و تاکیدات مدیریت محترم عامل شرکت آبفای جنوب شرقی در حال حاضر دو کیلومتر از شبکه قدیمی و فرسوده، طی چند عملیات لوله گذاری جداگانه  در چندین نقطه قیامدشت، از مدار بهره برداری خارج گشته و لوله های با جنس و قطر مناسب جایگزین شده است.

وی با اشاره به اجرای هزار متر خط انتقال آب در قیامدشت اظهار داشت: سال هاست که شهروندان محترم قیامدشت از افت فشار آب در منطقه ناراضی می باشند و در همین راستا یکی از طرح های آبرسانی که پس از تحویل گیری منطقه مذکور در الویت دستور کاری اداره آب وفاضلاب قرار دارد افزایش ظرفیت انتقال آب با اجرای خطوط انتقال  در اقطار بالا جهت تامین و تثبیت فشار آب می باشدو به همین منظور یک کیلومتر خط انتقال جدید دیگر به زودی در قیامدشت اجرا می شود.

سرپرست اداره آبفای قیامدشت در پایان به دیگر اقدامات آبرسانی صورت گرفته در این منطقه اشاره کرده که می توان از تعویض دو هزار کنتور آب مشترکین،نصب 40عدد شیر خط در اقطار 150و200میلی متری،نصب 500رشته انشعاب جدید و اصلاح بیش از چهارصد رشته انشعابات فرسوده نام برد.

/ 0 نظر / 3 بازدید