در راستای ارتقای کیفیت آبرسانیبه شهروندان 20 کیلومتر لوله گذاری طی سال جاری در پاکدشت اجراشد

طی چند عملیات اجرایی جداگانه 20 کیلومتر لوله گذاری در شهرستان پاکدشت اجرا و آبرسانی به شهروندان به صورت مطلوب تر انجام می شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان پاکدشت با اعلام خبر فوق گفت: با عنایت به تمهیدات اندیشه شده در خصوص سال اصلاح الگوی مصرف و تاکیدات مدیرعامل شرکت این امور توانسته است با اجرای 14کیلومتر اصلاح شبکه فرسوده و قدیمی آبرسانی شهرستان پاکدشت ضمن جلوگیری از هدر رفت آب ، لوله هایی با جنس و ظرفیت مناسب جایگزین نموده و آمار حوادث و اتفاقات در شبکه توزیع آب آشامیدنی را به طور چشمگیری کاهش دهد.

مجید شکرزاده در ادامه توضیح داد: از اقدامات اساسی دیگری که در بخش آبرسانی در شهرستان پاکدشت انجام شده می توان به اجرای 5 کیلومتر خطوط جدید انتقال آب اشاره کرد که با اجرای این خطوط آبرسانی ، ظرفیت انتقال آب به شبکه افزایش و همچنین فشار شبکه توزیع آب آشامیدنی نیز به حد مطلوب رسیده است.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: بیش از یک کیلومتر لوله گذاری در بخش توسعه شبکه آبرسانی به منظور در اختیار قراردادن آب آشامیدنی سالم به مجتمع های تازه تاسیس، در شهرستان پاکدشت اجرا شده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید