شبکه توزیع آب شهری پاکدشت 5/2 کیلومتر توسعه یافت

با اجرای چند طرح آبرسانی در برخی از مناطق شهر پاکدشت 2500 متر لوله گذاری جهت توسعه شبکه توزیع آب شهری انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی مدیر آبفای  شهرستان پاکدشت گفت: شهر پاکدشت به دلیل همجوار بودن با کلان شهر تهران و مهاجرپذیری از رشد جمعیت چشمگیری برخوردار می باشد.

حمید رضا زارع کاشانی افزود: همزمان با رشد جمعیت شهری،ساخت و ساز و ایجاد شهرک های جدید نیز افزایش می یابد که این امر مستلزم توسعه شبکه آبرسانی به صورت ماهانه و سالانه است .

زارع کاشانی با اشاره به این که آبرسانی به شهرک ها و بناهای نوساز در زمره برنامه های کاری آبفای پاکدشت قرار دارد، اظهار داشت:در همین راستا جهت در اختیار قرار دادن آب آشامیدنی به ساکنین مناطق مذکور طی چند عملیات اجرایی با استفاده از لوله هایی در اقطار 60 الی 300 از جنس پلی اتیلن 5/2 کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی در شهر پاکدشت انجام شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید