اجرای 8کیلومتر از خط انتقال آب ماملو

به شهرستانهای جنوب شرق استان تهران

 عملیات اجرایی بخشی از  خط انتقال آب سد ماملو به شهرستانهای جنوب شرق استان تهران به طول هشت کیلومتردر دست اجرا می باشد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران گفت:این پروژه ازسال 1391شروع و در اجرای آن از لوله چدن داکتیل به قطر هزار میلیمتر استفاده گردید  و هم اکنون 70درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مهندس منصور جنتی در ادامه  با اشاره به این که این طرح با حسن نظر مسئولین تامین اعتبار گردید،افزود: خوشبختانه با توجه به تخصیص اوراق مشارکت سال های 91و 92  به طرح آبرسانی از سد ماملو به شهرهای جنوب شرقی، این پروژه  پیشرفت خوبی داشته است.

 مدیرعامل آبفای جنوب شرقی تصریح کرد: با اجرای این خط انتقال و تکمیل تصفیه خانه هفتم، شهرهای جنوب شرق استان تهران از آب سد ماملو مشروب می شوند.

/ 0 نظر / 3 بازدید