طی یک ماه اخیر سال جاری

نزدیک به دوکیلومتر لوله گذاری در شهرستان پیشوا انجام شد

طی چند عملیات اجرایی جداگانه در یک  ماه اخیر سال 92 نزدیک به دوکیلومتر لوله گذاری در شهرستان پیشوا اجرا گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران مدیر آبفای شهرستان پیشوا گفت: به منظور اصلاح شبکه های قدیمی و فرسوده در خیابان های  شریعتی، پانزده خرداد،پاچنار،منتظری و طالقانی نزدیک به هفتصد متر لوله گذاری انجام شده است.

مرتضی علیکائی در ادامه توضیح داد: همزمان با اجرای اصلاح شبکه آبرسانی در مناطق مذکور انشعابات فرسوده در مسیر اجرای عملیات نیز تعویض و بازسازی شدند.

وی خاطرنشان کرد:  در یک ماه گذشته سال جاری همچنین یک هزار متر لوله گذاری  جهت توسعه شبکه آبرسانی در شهرک نقش جهان و جنب گلزار شهدای شهرستان پیشوا  انجام گردید.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید