در آبفای جنوب شرقی تشکیل شد

جلسه شورای معاونین برنامه ریزی و منابع  انسانی آبفای استان تهران

جلسه شورای معاونین برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران به میزبانی آبفای جنوب شرقی برگزار شد.

این جلسه که با حضور مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی،معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران و معاونین شرکتهای زیر مجموعه در این حوزه،تشکیل گردید در ابتدا مدیرعامل شرکت میزبان طی سخنانی ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین، به برخی از اقدامات صورت گرفته طی یک سال گذشته و اهم فعالیتهای در دست اقدام شرکت،پرداختند.

مهندس منصور جنتی همچنین شرکت آبفای جنوب شرقی را از بعد نیروی انسانی بسیار توانمند و معاونت برنامه ریزی شرکت متبوع خودرا نیز موفق اعلام  و از اقدامات صورت گرفته دراین بخش تقدیر نمود.

در ادامه معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آبفای جنوب شرقی به تشریح فعالیتهای شاخص در این معاونت پرداخته که می توان از برنامه واگذاری خدمات مشترکین به دفاتر پیشخوان دولت،فعالیتهای صورت گرفته در حوزه پژوهشی مشخصاً موفقیتهای کارشناسان در بخشهای تخصصی  و برگزاری دوره های تحکیم بنیان خانواده،دوره ای ویژه اعتیاد و نیز توجه به کارگروه تحقیقات به عنوان بهره گیری از فکر و خلاقیت کارشناسان شرکت، نام برد.

فخاری همچنین اولویت برنامه های این معاونت را ایجاد فضایی مستعد برای پرورش و شکوفایی استعدادهای نهفته دانست و از شروع بکار نمودن ستاد و دفتر برنامه و بودجه به منظور تدوین بودجه سال 92خبر دادند.

در این نشست معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آبفای استان تهران ضمن ابراز رضایت از عملکرد شرکت آبفای جنوب شرقی طی سخنانی به فعالیتهای شاخص،برنامه های اجرایی و دستور جلسه پراختند.

مهندس کلاهی همچنین در خصوص تدوین بودجه سال 92با حاضرین در جلسه به تبادل نظر پرداخته و نیز اهداف و اولویت تدوین بودجه سال آتی را تشریح نمودند.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید