تقدیر از خدمات و عملکرد

مدیر آبفای شهرستان پاکدشت

از مشارکت و نقش آفرینی مدیر آبفای شهرستان پاکدشت در عرصه خدمت و اعتلای فرهنگ سلامت تقدیرشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران:مدیر شبکه بهداشت و درمان  پاکدشت دکتر حمیدرضا فتحی ناز با ارسال تقدیرنامه ای از فعالیت و زحمات دلسوزانه مهندس علی ولی بغدادی مدیرآبفای این شهرستان در جهت پیشبرد اهداف سلامت و تامین آب شرب بهداشتی شهروندان،تشکر و قدردانی نمود.

/ 2 نظر / 21 بازدید

امیدوارم همیشه موفق باشی

کلیک که چیزی نیست جونم رو برات میدم.