مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران خبر داد تعویض نزدیک به 12هزار دستگاه کنتور جدید برای مشترکین

در شهرهای تحت پوشش خدماتی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران نزدیک به 12هزار دستگاه از کنتورهای مشترکین درسال جاری تعویض گردیده است.

مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی دراین خصوص اظهار داشت:در راستای خدمات رسانی مطلوب، کاهش میزان آب به حساب نیامده و بهینه سازی مصرف آب تعویض کنتورهای از کار افتاده و تعویض کنتور به صورت دوره ای  در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

مهندس منصور جنتی در ادامه افزود:در بررسی آمار قرائت کنتور مبنی برخرابی تعدادی از کنتورهای مورد استفاده مشترکین،مراتب مورد بازدید کارشناسان حوزه معاونت مشترکین قرارگرفته ونزدیک به هشت هزار دستگاه از کنتورهای از کار افتاده مورد شناسایی قرار گرفته و تمامی آنها تعویض شده است.

مدیر عامل شرکت آبفای جنوب شرقی با اشاره به این که 4هزار دستگاه از کنتورها نیز به صورت دوره ای تعویض شدند،خاطرنشان ساخت:با تعویض 12هزار دستگاه کنتور و استفاده از کنتورهای جدید با دقت اندازه گیری بالا(کلاس(c،تعیین میزان مصرف دقیق آب و کنترل مصرف مشترکین به طور مناسب صورت خواهد گرفت.

/ 0 نظر / 4 بازدید