عملکرد آبفای شهرستان پاکدشت تشریح شد

اقدامات آبرسانی انجام شده در شهر پاکدشت یکی از شهرهای تحت پوشش خدماتی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران طی نه ماه سال جاری تشریح شد.

مدیر آب وفاضلاب شهرستان پاکدشت در این خصوص گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 5/4کیلومتر از شبکه های فرسوده آبرسانی شهر پاکدشت اصلاح و بازسازی شدو با اجرای این طرح شبکه های توزیع قدیمی که باعث شکستگی های مکرر و هدررفت آب می شدند از مدار خارج و لوله هایی با جنس و قطر مناسب جایگزین شدند.

حمیدرضا زارع کاشانی در ادامه افزود: حفر،تجهیز و بهره برداری از یک حلقه چاه آب،اجرای دو و نیم کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی و همچنین لوله گذاری نزدیک به سه کیلومتر خطوط انتقال  از مجموعه اقدامات دیگری است که طی چندماه گذشته سال جاری در این شهر انجام شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید