کارگاه حسابداری مشترکین در آبفای جنوب شرقی تشکیل شد

دومین کارگاه آموزشی حسابداری مشترکین آبفای استان تهران به میزبانی شر کت آب وفاضلاب جنوب شرقی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آبفای جنوب شرقی: این کارگاه آموزشی با حضور مدیر دفتر نظارت بردرآمدو وصول مطالبات آبفای استان،کارشناسان این دفتر،مدیران وکارشناسان شرکتهای زیرمجموعه آبفای استان تهران دراین حوزه ،تشکیل شد.

معاون درآمد وامورمشترکین شرکت آبفای جنوب شرقی در خصوص این کارگاه گفت: در دومین کارگاه آموزشی حسابداری مشترکین مغایرت گیری حسابهای خزانه ،فاینانس و نحوه تهیه پیش نویس اسناد مالی مربوطه آموزش داده شد.

محمد حسن خدادادی افزود: در این نشست آموزشی مراحل مختلف کارهمچون مرحله اخذ اعلامیه های بستانکار و بدهکار حساب بانک های عامل تحت عنوان فایل های FTP،صورت حساب تسویه دوره و نحوه ثبت منابع فوق در سیستم Billing و دفتر معین بانک هاوهمچنین تطبیق مبالغ بستانکار به عنوان واریزی به حسابهای خزانه ودر نهایت نحوه تهیه اسناد مالی مربوطه به صورت کارگاهی آموزش داده شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد:در این جلسه مقرر گردید کلیه شرکتها تا پایان مهرماه نسبت به تهیه و ارسال اسناد شش ماهه نخست سال جاری مربوط به  واریزی حسابهای خزانه  به دفتر نظارت بر درآمد آبفای استان اقدام نمایند.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید