در آبفای جنوب شرقی دوره آموزشی بهسازی شبکه های آبرسانی تشکیل شد

دوره آموزشی  بهسازی شبکه های آبرسانی  با حضور کارشناسان حوزه بهره برداری و مهندسی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران تشکیل گردید.

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آبفای جنوب شرقی در خصوص این دوره توضیح داد: به منظور آشنایی کارشناسان فنی شرکت با نرم افزار هیدرولیکی hammer و نحوه کنترل ضربه ناشی از قطع ناگهانی برق پمپ ها  در خطوط انتقال آب از طریق استفاده از شیرهای یک و دوطرفه و درنهایت تعویض قطر لوله و انتخاب راه حل بهینه می باشد.

مرتضی فخاری افزود:در این دوره  طی 32ساعت کلاس آموزشی 18نفر از کارشناسان شرکت با دانش و  فناوری های جدید در صنعت آب و فاضلاب آشنا شدند.

/ 0 نظر / 22 بازدید