در محدوده آبفای جنوب شرقی

عملکرد امورآب وفاضلاب شهر قرچک تشریح شد

در محدوده شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران عملکرد یازده ماهه امور آب وفاضلاب شهر قرچک تشریح شد.

مدیرامور آبفای قرچک در این خصوص گفت:با هدف ارتقای کیفیت آبرسانی به شهروندان محترم، جلوگیری از هدر رفت آب و کاهش حوادث در شبکه توزیع آب شهری بیش از پنج کیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی در شهر قرچک صورت گرفت.

علیرضا علیکاهی در ادامه توضیح داد:به منظور تامین و تثبیت فشار شبکه آبرسانی و همچنین جهت افزایش ظرفیت انتقال آب به سطح شهر نزدیک به چهار کیلومتر خطوط انتقال آب آشامیدنی طی یازده ماه سال جاری اجرا شد.

وی درادامه به دیگر طرح های آبرسانی انجام شده در شهر قرچک اشاره کرد که می توان از حفر دو حلقه چاه آب، اجرای بیش از یک کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی  و بازسازی 532فقره انشعابات فرسوده مشترکین نام برد.

/ 0 نظر / 4 بازدید