طرح توسعه انبارهای آبفای جنوب شرقی در حال اجراست

در شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران طرح توسعه انبارها در حال اجرا می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران مجری طرح توسعه انبارهای این شرکت گفت:طرح توسعه انبار به جهت ارتقای کیفیت سیستم انبارداری و افزایش ضریب ایمنی در نگهداری کالا و تاسیسات آبرسانی انجام می شود.

علیرضا منصوری در ادامه توضیح داد: این طرح درمحدوده مخزن سعدآباد ورامین در حال احداث می باشد که هم اکنون 800 متر مربع سوله بر مساحت انبارهای شرکت اضافه شده است.

وی افزود: همچنین بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا چند هفته آینده نیز  به میزان دو هزار متر مربع بر فضای انبارهای شرکت افزوده خواهدشد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید