مدیرعامل آبفای جنوب شرقی از حفر 22حلقه چاه آب آشامیدنی خبر داد

طی یازده ماه سال جاری عملیات حفاری 22حلقه چاه آب آشامیدنی در شهرهای تحت پوشش خدماتی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران به پایان رسد.

مدیر عامل آبفای جنوب شرقی استان تهران ضمن اعلام خبر فوق،اظهار داشت:به منظور تامین آب شرب شهروندان محترم جنوب شرق استان تهران و افزایش تولید آب با توجه به مهاجر پذیری منطقه،22حلقه چاه آب در یازده ماه سال جاری در شهرهای زیر مجموعه شرکت حفر و تعداد شانزده حلقه از چاههای حفر شده،تجهیز و در مدار بهره برداری قرار گرفتند.

مهندس منصور جنتی در ادامه با اشاره به پدیده رانش زمین در منطقه جنوب شرق استان تهران توضیح داد: سالانه در اثر پدیده مذکور جدار تعدادی از چاهها کج شده ویا با کاهش دبی مواجه می شوند که این مسئله باعث می شود این چاهها از مدار بهره برداری خارج گشته و چاههای جدید به منظور جابجایی حفر شوند.

/ 0 نظر / 4 بازدید