انتصابات جدید در شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران طی صدور احکام جداگانه ای سرپرست ادارات خاورشهر و فرون آبادرا منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی این شرکت: با صدور احکامی از سوی مهندس منصور جنتی مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی آقایان علی اصغر صغیری گنجه به عنوان سرپرست اداره آبفای شهر فرون آباد و جهانبخش هداوند به سمت سرپرست اداره آب وفاضلاب خاور شهرمعرفی و مشغول به کار شدند.

/ 0 نظر / 3 بازدید