کشف و جمع آوری دو رشته انشعاب آب غیر مجاز در ورامین

دورشته انشعاب غیر مجاز آب در شهر ورامین که با استفاده از لوله 63 میلی متری  مورد استفاده قرار می گرفتند،کشف و جمع آوری گردیدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی مدیر آب و فاضلاب ورامین گفت: درپی گزارشات واصله مبنی براین که یکی از شرکت های انبوه ساز در ورامین از آب غیر مجاز استفاده می نماید مراتب مورد بازدید قرار گرفته و بلافاصله پس از  شناسایی محل مورد اشاره، آب غیر مجازاز سوی اکیپ امداد و حوادث قطع و جمع آوری شد.

سید عزت ا... موسوی در ادامه توضیح داد: با توجه به  قطور و پر مصرف بودن  این دو رشته انشعاب غیر مجاز  شاهد افت فشار در محدوده مورد نظر بودیم که با قطع و جمع آوری انشعابات مذکور این مشکل برطرف شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید