برگزاری دوره آموزشی شیوه های حفاظتی و مراقبتی

برای پرسنل نگهبانی شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران

دوره آموزشی و آشنا یی نگهبانان با آخرین شیوه های حفاظتی و حراستی با بهره گیری از تجارب اساتید فن و دستاوردهای علمی در آبفا ی جنوب شرقی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی مدیر دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت اظهار داشت: با توجه به این که آموزش و فراگیری نیروی انسانی به اصول و قواعد کاری مربوط به مشاغل و تخصص های حرفه ای به عنوان اصلی انکار ناپذیر در ارتقاء سطح کارائی و میزان قابلیت های فردی آنان نقش بسزایی دارد به همین جهت شرکت آبفای جنوب شرقی در راستای آموزش نگهبانان ستاد،امورات و ادارات تابعه،مخازن و اماکن حساس اقدام به تشکیل دوره آموزشی حراستی نموده است.

میرمحمد حسینی در ادامه توضیح داد: با عنایت به این که شغل نگهبانی یکی از مهم ترین و حساس ترین مشاغل در جامعه می باشد در این دوره ،اصول دفاع شخصی و نحوه بکار گیری و عملکرد وسایل دفاعی آموزش داده شد.

وی در پایان افزود:این دوره با حضور 40 نفر از پرسنل نگهبانی طی 16ساعت کلاس آموزشی پایان یافت.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید