واگذاری 4500 رشته انشعاب آب مستقل در مسکن مهر پاکدشت

در مسکن مهر امام رضا (ع) شهرستان پاکدشت چهار هزار وپانصد انشعاب آب مستقل برای ساکنین نصب شد.

معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران در این خصوص گفت: باهدف خدمات رسانی به ساکنین مجتمع مسکونی مهر شهرستان پاکدشت و دسترسی آنان به نعمت آب آشامیدنی و بهداشتی،انشعاب آب به صورت کنتور جداگانه برای هریک از مشترکین را ه اندازی شد.

محمد حسن خدادادی در ادامه توضیح داد: با استفاده از لوله و اتصالات استاندارد و بکارگیری کنتورهای پیشرفته سعی شده است تا واگذاری انشعاب با بهترین نوع کیفیت به مشترکین ارائه و درخصوص محاسبه آب مصرفی با هیچگونه مشکلی روبرو نشویم.

وی همچنین اظهار داشت: با اقدامات جدی و پرسرعتی که در بحث اجرای توسعه شبکه آبرسانی در کل منطقه مجتمع مذکور از سوی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی صورت گرفته برنامه ریزی و هماهنگی های لازم جهت واگذاری انشعاب به دیگر ساختمان های موجود انجام شده و در دست اقدام می باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید