بازدید مدیرعامل آبفای جنوب شرقی از امورآب وفاضلاب شهرستان پیشوا

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران با حضوردرامور آب وفاضلاب شهرستان پیشوا از نحوه خدمات وعملکرد این امور بازدید نمود .

مهندس منصور جنتی در ابتدای این بازدید طی سخنانی اظهار داشت: خدمت رسانی به مردم و ارتقای کیفیت آن از سیاستها و برنامه های اساسی شرکت آبفا می باشد که به همین منظور با تلاش  تمامی مجموعه شرکت به صورت شبانه روزی، اقداماتی از قبیل اصلاح وتوسعه شبکه آبرسانی،اجرای خطوط انتقال آب در اقطارمختلف،احداث مخازن،رفع حوادث شبکه و دیگر طرح های آبرسانی به انجام می رسد.

در ادامه مدیرعامل  شرکت آبفای جنوب شرقی  از ساختمان آزمایشگاه مرکزی در دست احداث  واقع در امور آبفای پیشوا بازدید کرد و افزود:در اختیار قرار دادن آب آشامیدنی بهداشتی وسالم  از اقدامات آبرسانی بسیار مهم و ویژه شرکت آب وفاضلاب می باشد  که در همین راستا  شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی با ساخت آزمایشگاه جدید شامل آزمایشگاه بیولوژی-شیمی فیزیک ومیکروبیولوژی به استانداردهای لازم در این زمینه نزدیک خواهد شد.

مهندس جنتی در پایان از ساختمان پست امداد آبفای پیشوا بازدید نموده  و ازمجموعه کارگران این بخش به خاطر تلاش شبانه روزی و سرعت در رفع حوادث و شکستگیها تقدیر نمود.

گفتنی است در راستای افزایش انگیزه پرسنل زحمتکش امداد و اتفاقات،ساختمان این واحد نوسازی وبه امکانات رفاهی جدید تجهیزگردید.

/ 0 نظر / 3 بازدید