راه اندازی خدمات الکترونیکی مشترکین

در پورتال شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران

در پورتال شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران،خدمات الکترونیکی مشترکین راه اندازی گردید.

معاونت درآمد و امور مشترکین این شرکت گفت: در راستای ار تقای کیفیت خدمات اکترونیکی به شهروندان محترم جنوب شرق استان تهران و با هدف کاهش مراجعات،مشاهده سوابق آب بهاء و حق انشعاب و تسریع در ارائه خدمات به مشترکین،خدمات  الکترونیکی  به مشترکین از سوی کارشناسان خدمات ماشینی در پورتال شرکت آبفای جنوب شرقی  راه اندازی گردید.

محمد حسن خدادادی در ادامه توضیح داد: مشترکین تحت پوشش خدماتی شرکت آبفای جنوب شرقی می توانند  با مراجعه به پورتال شرکت آبفای استان تهران و انتخاب لینک شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران  به این وب سایت هدایت شده و از خدمات الکترونیکی بهره مند گردند.

/ 0 نظر / 3 بازدید