با حفر یک حلقه چاه آب شرب جدید در شهرک حصارامیر

تعداد چاههای حفر شده در چند ماه اخیر به سه حلقه رسیده است

عملیات حفاری یک حلقه چاه جدید در شهرک حصارامیر شهرستان پاکدشت آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران،مدیر آبفای شهرستان پاکدشت گفت:به منظور تامین آب آشامیدنی مورد نیاز ساکنان شهرک حصار امیر و همچنین با هدف افزایش تولید این مایه حیاتی یک حلقه چاه جدید دیگر در شهرک حصار امیر در حال حفاری می باشد.

حمیدرضا زارع کاشانی با بیان اینکه شهرک حصار امیر به تازگی تحت پوشش خدماتی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران قرارگرفته است،از عنایت و مساعدت مدیرعامل این شرکت در راستای ارتقای کیفیت آبرسانی منطقه تشکر نموده و افزود:طی چند ماه گذشته دو حلقه چاه دیگر در حصار امیر حفر،تجهیز و در مدار بهره برداری قرار گرفته بودند که با حفر این چاه جدید تعداد چاههای حفر شده در منطقه مذکور به سه حلقه رسیده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید