طی دوماهه نخست سال جاری

دو و نیم کیلومتر از خطوط فرسوده آبرسانی شهر ورامین بازسازی شد

با گذشت دوماه از سال 91 دو و نیم کیلومتر از شبکه آبرسانی فرسوده شهر ورامین اصلاح و بازسازی گشته و آبرسانی به شهروندان محترم به صورت مطلوب انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران مدیر امور آبفای ورامین گفت: در راستای خدمات رسانی مطلوب ،ارتقای سطح کیفیت آبرسانی  و جلوگیری از هدر رفت آب آشامیدنی در شبکه  توزیع آب شهری عملیات اصلاح خطوط آبرسانی قدیمی و فرسوده در دستور کار این امور قرار گرفت.

سید عزت ا... موسوی درادامه با اشاره به این که طی سال گذشته 15کیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی در ورامین اجرا گشته و در دو ماهه نخست سال جاری نیز 2/5 کیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی با استفاده لوله پلی اتیلن در اقطار 90الی 300اجرا و شبکه های قدیمی و فرسوده از مدار بهره برداری خارج گشتند.

وی افزود:با اجرای این طرح آبرسانی درورامین امیدواریم آمار حوادث و شکستگی در شبکه توزیع آب شهری کاهش و فشار آب به حد مطلوب برسد.

/ 0 نظر / 4 بازدید