با اجرای مهندسی مجدد در تاسیسات پنج حلقه ازچاههای

شرکت آبفای جنوب شرقی میزان آبدهی آنها  کیفیت مطلوب و افزایش یافته است

در محدوده شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران اجرای مهندسی مجدد در تاسیسات چاهها به ثمر نشست.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی معاون نظارت بر بهره برداری این شرکت گفت: انجام مطالعات مهندسی مجدد و اجرایی نمودن آن یکی از الویت های شرکت در جهت افزایش راندمان و کاهش هزینه های نگهداری و بهره برداری است.

غلامرضا مرادی در ادامه افزود: در همین راستا  با توجه به کاهش سطح دینامیکی آب،محدویت تامین منابع آبی و اهمیت تامین آب از چاهها، با اجرای مهندسی مجدد برروی پنج حلقه از چاهها در شهرهای پاکدشت،ورامین و قرچک میزان آبدهی آنها افزایش بسیار خوبی یافته است.

وی خاطر نشان کرد: این طرح آبرسانی با پائین بردن عمق نصب الکترو پمپ های شناور و افزایش قدرت آنها انجام شده که دبی چا ههای مذکور از آبدهی خوبی برخوردار گردیده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید