مدیرعامل آبفای جنوب شرقی خبر داد

15کیلومتر لوله گذاری جهت توسعه شبکه توزیع آب شهری در مناطق  تحت پوشش اجرا شد

در شهرهای تحت پوشش خدماتی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون 15کیلومتر لوله گذاری جهت توسعه شبکه توزیع آب شهری انجام شد.

مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی  با اشاره به این که تامین آب شرب شهروندان محترم  از وظایف اصلی شرکت محسوب می شود بیان داشت: دراین راستا سالانه عملیاتی نظیر حفرچاه،اجرای خطوط انتقال آب،اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی انجام می شود.

مهندس منصور جنتی در ادامه با اشاره به این که پروژه های آبرسانی از ابتدا سال جاری تاکنون در محدوده جنوب شرق استان تهران از سرعت و پیشرفت مناسبی برخوردار می باشد،افزود:  با توجه به مهاجر پذیر بودن شهرهای تحت پوشش این شرکت و افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن ساخت سازهای مسکونی جدید و همچنین تقاضا برای آب شرب بهداشتی ،نیاز به توسعه شبکه آبرسانی  از اولویت های این شرکت می باشد.

مدیرعامل آبفای جنوب شرقی در پایان افزود: درهمین راستا عملیات 15کیلومتر لوله گذاری جهت توسعه شبکه توزیع آب  با هدف رفع نیاز موجود و به منظور خدمات رسانی مطلوبتر به شهروندان وهمچنین با پیگیریهای مستمر با موفقیت به پایان رسیده و هم اکنون مورد بهره برداری قرار گرفته است.

/ 0 نظر / 3 بازدید