انشعاب آب غیر مجاز کارخانه آجر در قرچک قطع شد

انشعاب آب غیر مجاز با لوله ای به قطر 63میلی متر مربوط به یکی از کارخانه های آجر در قرچک قطع گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران مدیر امور آبفای قرچک گفت: بر اساس گزارشات ماموران مشترکین این اداره مبنی بر استفاده غیر مجاز آب کارخانه مذکور مراتب مورد بازدید قرار گرفته و پس از شناسایی محل دقیق انشعاب غیرمجاز نسبت به قطع آن بلافاصله اقدام شد.

علیرضا علیکائی در ادامه توضیح داد: مامورین قرائت کنتور و مشترکین این امور در حال شناسایی تمامی انشعاب آب غیر مجاز در سطح شهر قرچک می باشند که امیدواریم با شناسایی به موقع و تبدیل آن به مجاز از مشکلات موجود در شبکه کاسته شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید