با هدف خدمات رسانی مطلوبتر در زمان کمتر انجام می شود

ارائه خدمات به مشترکین آب و فاضلاب در دو دفتر خدمات پیشخوان دولت واقع در شهر قرچک

همزمان باهفته دولت ارائه خدمات به مشترکین آب وفاضلاب در دو دفتر خدمات پیشخوان دولت واقع در شهر قرچک به صورت آزمایشی انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران معاون درآمد وامورمشترکین این شرکت گفت:در راستای برنامه ها و اهداف شرکت آب وفاضلاب استان تهران و با هدف تکریم ارباب رجوع و افزایش سرعت و راندمان امورات جاری این سازمان در دودفتر پیشخوان دولت واقع در شهر قرچک به صورت آزمایشی امکان ارائه خدمات به مشترکین آب وفاضلاب میسر گردیده است.

محمدحسن خدادادی در ادامه در خصوص کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مشترکین توضیح داد: با وجود این سیستم مراجعان شرکت با اعلام تقاضای خود به این دفتر دیگر نیاز به حضور در واحدهای مختلف شرکت را ندارند و تمام استعلام ها و پیگیریها ازجمله خدمات مربوط به قبوض آب بهاء،صدورقبض المثنی،اخذشماره کنتور،رسیدگی به اعتراضات مشترکین در رابطه با قبوض صادره و رفع و اصلاح آن در صورت لزوم و خدماتی دیگر از این قبیل می باشد.

بنابر اظهارات وی این سیستم علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه مراجعه کنندگان موجب افزایش راندمان کار در بسیاری از واحدهای شرکت شده است.

معاون درآمد و امورمشترکین شرکت آبفای جنوب شرقی در پایان این خبر گفت: امیدواریم با اجرای این طرح که با همکاری دفتر خدمات ماشینی معاونت درآمد وامور مشترکین،دفترانفورماتیک معاونت برنامه ریزی،دفترروابط عمومی و امورات و ادارات در حال اجراست، اهداف برنامه ریزی شده که همان رضایت مشترکین و کاهش ترددهای درون شهری می باشد،محقق گردد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید