تنها با گذشت چهار ماه از سال جاری

بیش از شش کیلومتر اصلاح و نوسازی شبکه آبرسانی در شهرستان ورامین اجراشد

ازابتدای سال جاری تا پایان تیرماه شش هزار و 142متر از شبکه های فرسوده و قدیمی آبرسانی شهر ورامین اصلاح و نوسازی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران مدیر آبفای شهرستان ورامین گفت: در راستای مدیریت مصرف و جلوگیری از تلفات آب یکی از اقداماتی که از سوی شرکت آبفا انجام می شود اصلاح و بازسازی شبکه های آبرسانی است.

علیرضا علیکایی در ادامه با اشاره به این که با برنامه ریزی های انجام شده اقدامات مطلوبی در سال 94 برای نوسازی شبکه های قدیمی و فرسوده آبرسانی شهر ورامین در چهار ماه نخست سال جاری انجام شد،افزود:از ابتدای امسال تا اواخر تیرماه طی چندین عملیات اجرایی جداگانه در نقاط  مختلف شهر ورامین بیش از6000 متر لوله گذاری جهت اصلاح شبکه آبرسانی اجرا گردید.

وی با بیان این که با اجرای این عملیات گام مهمی در مدیریت مصرف و توزیع بهینه آب ورامین برداشته شد،خاطرنشان کرد: با اجرای عملیات اصلاح شبکه آبرسانی،شش هزار متر از خطوط  قدیمی و فرسوده در شبکه توزیع آب شهری از مدار آبرسانی خارج و لوله هایی با جنس و قطر مناسب جایگزین شدند و اهداف مورد نظر در این زمینه محقق گردید.

علیکایی در پایان تنظیم و تعدیل فشار شبکه و کاهش آمار حوادث و شکستگی را ازدیگر نتایج حاصله از اجرای عملیات اصلاح و نوسازی شبکه های آبرسانی برشمرد.

/ 0 نظر / 22 بازدید