طی ماههای آذر و دی سال 92

دو هزارمتر اصلاح شبکه آبرسانی در ورامین انجام شد

عملیات دوکیلومتر اصلاح و نوسازی خطوط فرسوده آبرسانی در شهرستان ورامین پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی مدیر آب و فاضلاب شهرستان ورامین گفت:در راستای ارتقای کیفیت آبرسانی و همچنین کاهش آمار حوادث و شکستگی،اصلاح و نوسازی لوله های قدیمی و فرسوده شبکه توزیع آب شهری در دستور کار این امور قرار گرفت.

مجید شکرزاده در ادامه توضیح داد:درعملیات اصلاح شبکه آبرسانی که طی دوماه اخیر انجام شد دوهزارمتر لوله های قدیمی و فرسوده از مدار بهره برداری خارج و لوله های جدید و با کیفیت مناسب در خطوط آبرسانی قرار گرفتند.

وی اضافه نمود: با اجرای طرح آبرسانی مذکور از هدر رفت آب در شبکه جلوگیری بعمل آمده و همچنین میزان فشار نیز در شبکه توزیع آب شهری مطلوب شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید