در محدوده آبفای جنوب شرقی اصلاح و نوسازی 5/4کیلومتر شبکه آبرسانی در شهرک یبر 

طی چندین عملیات اجرایی جداگانه چهارو نیم کیلومتر از شبکه آبرسانی شهرک یبر شهرستان پاکدشت اصلاح ونوسازی گردیده است.

سرپرست اداره آب وفاضلاب یبر گفت:با هدف ارتقای کیفیت خدمات وآبرسانی به مشترکان تحت پوشش و جلوگیری از هدر رفت آب آشامیدنی، از مدار خارج کردن تمامی خطوط آبرسانی فرسوده وقدیمی در دستور کار این اداره قرار گرفته است.

علی وحدانیان در ادامه توضیح داد:با اجرای چند عملیات لوله گذاری و جایگزین کردن لوله هایی با جنس وقطر مناسب، 5/4کیلومتر از شبکه آبرسانی شهرک یبر اصلاح و بازسازی شده است.

وی همچنین افزود:با اجرای این عملیات آبرسانی ضمن کاهش آمار حوادث،فشار آب در شبکه توزیع شهری به مرز مطلوب خواهد رسید.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید