با تلاش پرسنل پست امداد آبفای قرچک انجام شد

دو مورد سه راه گیری از خط 300 فردیس و نصب شیر آتش نشانی

با اجرای یک عملیات آبرسانی در شهر قرچک دو مورد سه راه گیری از خط 300 آزبست و نصب یک عدد شیر آتش نشانی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران مدیر امور آبفای قرچک گفت: به منظور در اختیار قرار دادن آب آشامیدنی به ساکنین شهرک1100واحدی سبحان 2 و رینگ کردن شبکه آبرسانی این شهرک با شبکه توزیع آب شهری و تقویت فشار شبکه شهرک 432 واحدی ثامن الحجج دو مورد سه راه گیری از خط 300 در منطقه فردیس اجرا گردید.

علیرضا علیکائی در ادامه توضیح داد:این دومورد سه راه گیری در کمترین زمان ممکن با تلاش پرسنل پست امداد صورت گرفت.

وی همچنین افزود:یک عدد شیر آتش نشانی باهمت کارکنان زحمتکش این امور جهت خدمت دهی به اداره آتش نشانی در مواقع اضطراری نصب شد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید