با اجرای عملیات مهندسی مجدد

میزان تولید آب شرب ورامین 25لیتر در ثانیه افزایش یافت

عملیات مهندسی مجدد و بهسازی دو حلقه چاه آب آشامیدنی در شهرستان ورامین با موفقیت انجام شد و میزان تولید این نعمت خدادادی بیست و پنج لیتر در ثانیه افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران مدیرآبفای ورامین گفت: با توجه به این که تامین آب شرب شهروندان ورامین از سفره های آب زیرزمینی  بوسیله حفرچاه  انجام می شود و طی سالیان اخیر به دلیل رانش زمین و افت سطح آبهای زیرزمینی میزان تولید چاهها کاهش می یابد اجرای عملیات مهندسی مجدد  به منظور بهره برداری بهینه و به صرفه از این منابع آبی امری ضروری است.

علیرضا علیکایی افزود: با برآوردها و دبی سنجی های انجام شده مشخص گردید دو حلقه چاه در سال جاری با کاهش آبدهی مواجه شده که مشکلاتی را در امر تامین ایجاد شد و در همین راستا عملیات مهندسی مجدد این دو حلقه چاه در دستور کار قرار گرفت.

 

وی خاطرنشان کرد: عملیات مهندسی مجدد چاهها با اجرای ویدئو متری،افزایش عمق و تقویت الکترو پمپ ها انجام شد که در نهایت  25 لیتر در ثانیه دبی دو حلقه چاه افزایش یافت.

/ 0 نظر / 25 بازدید