شناسایی یک مورد تخلف مشترکین در خاتون آباد پاکدشت

در منطقه خاتون آباد شهرستان پاکدشت یک رشته انشعاب آب که دارای پرونده تخلف مشترکین بوده جمع آوری و قطع گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران رئیس اداره آبفای خاتون آباد در خصوص این انشعاب گفت: مالک انشعاب مذکور در اکثر مواقع جهت قرائت کنتور با ماموران همکاری نکرده و پس از بررسی و شناسایی محل مشخص گردید که به تعداد ده واحد کارگاهی مجاور به صورت غیر قانونی آبرسانی نموده است که در حال حاضر انشعاب فوق قطع گردیده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید