پویایی فعالیتهای فرهنگی مروجین

 آبفای جنوب شرقی در بخش حامیان آب

گروه مروجین آبفای جنوب شرقی همگام با شروع مدارس با ایده هایی جدید و متنوع گروه بزرگ حامیان آب را پویاتر می سازند.

مدیر دفتر روابط عمومی آبفای جنوب شرقی استان تهران با اعلام خبر فوق اظهار داشت: گروه مروجین این شرکت با هدف جلب مشارکت بیشتر دانش آموزان، تقویت حس کارگروهی  و همچنین بهره گیری از ایده و علائق دانش آموزان ،پس از هماهنگی با اداره آموزش و پرورش و مدیران مدارس شهرهای تحت پوشش فعالیتهای فرهنگی و هنری خود را در بخش حامیان آب ادامه می دهند.

سعید محمدیان در ادامه افزود: مروجان این شرکت با طراحی کارت های عضویت،کلاه و کاورهای جدید منقش به طرح حامیان آب و لوگوی شرکت،تمامی دانش آموزان دوستدار آب را به عضویت گروه حامیان آب می پذیرند.

وی همچنین عضویت و مشارکت بیشتر دانش آموزان را مایه افتخار و عامل پیشرفت روز افزون این شرکت در راستای ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب دانست.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید