در محدوده آبفای جنوب شرقی

 عملکرد امور آب وفاضلاب شهرستان ورامین تشریح شد

عملکرد امور آب وفاضلاب شهرستان ورامین یکی از شهرهای تحت پوشش خدماتی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران تشریح شد.

مدیر امور آبفای ورامین در این خصوص گفت: بیش از هشت کیلومتر لوله گذاری در ورامین به منظور اصلاح شبکه آبرسانی انجام شده و با اجرای این طرح آبرسانی تا حدود زیادی از هدر رفت آب و افت فشار در شبکه توزیع آب شهری جلوگیری بعمل آمده است.

سید عزت ا...موسوی در ادامه افزود:از اقدامات دیگر واساسی که در بخش فاضلابی شهر ورامین انجام شد اجرای پروژه جمع آوری شبکه فاضلاب شهر ورامین بطول تقریبی 8هزار متر می باشد.

وی با اشاره به این که باهدف جمع آوری آب استحصالی از چاههای ورامین نزدیک به 4کیلومتر خطوط انتقال اجراشده است،تصریح کرد: علاوه بر چهار کیلومتر خطوط انتقال وجمع آوری، به منظور افزایش ظرفیت انتقال آب به شبکه توزیع آب شهری ، دو کیلومتر خط انتقال آب با استفاده از لوله 600چدن داکتیل نیز در ورامین اجرا شده است.

وی در پایان به اقدامات آبرسانی  صورت گرفته در بخش های مختلف اشاره کرد که می توان از اجرای 5کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی،بازسازی و اصلاح 2100مورد از انشعابات فرسوده مشترکین،شناسایی و تعویض بیش از 12هزار کنتورهای خراب نام برد.

/ 0 نظر / 4 بازدید