انتصاب سرپرست جدید معاونت در آمد و امور مشترکین آبفای جنوب شرقی

سرپرست جدید معاونت در آمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران معرفی و مشغول بکار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی : مهندس منصور جنتی  مدیرعامل این شرکت طی صدور حکمی سید عزت ا... موسوی را به سمت سرپرست معاونت درآمد و امور مشترکین منصوب کرد.

در ادامه این گزارش آمده است در جلسه تودیع و معارفه ای که به همین منظور در آبفای جنوب شرقی برگزار گردید از خدمات و عملکرد ارزشمند  معاونت سابق درآمد و امور مشترکین محمد حسن خدادادی تقدیر بعمل آمده است.

شایان ذکر است سرپرست معاونت درآمد و امور مشترکین شرکت آبفای جنوب شرقی پیش از این در سمت مدیر آبفای شهرستان ورامین مشغول بکار بود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید