بیش از 60کیلومتر لوله گذاری در مسکن مهر پاکدشت  انجام شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران طی سخنانی عملکرد شرکت متبوع خودرا در مسکن مهر 12هزار واحدی پاکدشت تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی این شرکت مهندس منصور جنتی اقدامات صورت گرفته در این خصوص را مثبت ارزیابی کردو اظهار داشت: براساس برنامه زمان بندی شده و تخصیص اعتبارات پیشرفت پروژه های آبرسانی در مسکن مهر پاکدشت از روند بسیار خوبی برخوردار می باشد.

مدیرعامل آبفای جنوب شرقی هفته دولت را جهت اطلاع رسانی  عملکرد دستگاههای دولتی  و خدماتی زمان بسیار مناسبی دانست و افزود: از جمله اقدامات بسیار مهمی که جهت تامین آب شرب مورد نیاز ساکنین مسکن مهر پاکدشت صورت گرفته  می توان به حفر ،تجهیز و راه اندازی چهار حلقه  چاه  اشاره کرد.

مهندس جنتی  در ادامه با اشاره به این که این شرکت از ابتدای ساخت مجتمع مسکونی مذکور با تامین آب کارگاهی  اقدام به خدمت رسانی نموده است،خاطرنشان ساخت: در حال حاضر جهت اجرای شبکه توزیع آب 37کیلومترو به منظور انتقال آب 14کیلومتر لوله گذاری اجرا شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای جنوب شرقی اجرای طرح فاضلاب را امری ضروری و زیست محیطی  در مسکن مهر پاکدشت دانست وافزود:در همین راستا 11 کیلومتر لوله  گذاری جهت اجرای شبکه های اصلی و فرعی به منظور  انتقال ،جمع آوری و دفع فاضلاب در این مجتمع مسکونی  طی چند عملیات اجرایی جداگانه اجرا شد.

مهندس منصور جنتی در پایان سخنان خود از نصب 3700 فقره انشعاب آب مستقل و تفکیکی برای ساکنین این مجتمع خبر داده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید