در محدوده آبفای جنوب شرقی

نزدیک به دو هزار مورد آزمایش بهداشتی آب شرب انجام شد

طی شش ماه نخست سال جاری نزدیک به دوهزارمورد آزمایش بهداشتی آب به سه روش میکروبی،بیولوژی و شیمیایی در آبفای جنوب شرقی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی معاون نظارت بربهره برداری این شرکت گفت:با هدف در اختیار قرار دادن آب بهداشتی و سالم به مردم شریف و شناسایی انواع عوامل آلودگی آب و در نهایت کنترل آن ،آزمایش بهداشتی در آزمایشگاه مرکزی شرکت، بصورت روزانه از این مایه حیاتی انجام می شود.

غلامرضامرادی درادامه توضیح داد: تمامی آزمایشات با نمونه برداری از سر مخازن ذخیره،شبکه های توزیع ومنابع تولید آب با استفاده از وسایل آزمایشگاهی پیشرفته زیر نظر کارشناسان متخصص در این بخش اجرا می گردد.

وی همچنین افزود: از مجموع دوهزارمورد آزمایش بهداشتی آب طی شش ماه نخست سال جاری بیش از 1400موردآن مربوط به آزمون میکروبی،نزدیک به 200مورد آزمون بیولوژی وبالای 300مورد آزمایش شیمی فیزیک بوده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید