شناسایی دو مورد تخلف مشترکین آب و فاضلاب در شهر ورامین

دو مورد تخلف مشترکین آب و فاضلاب در شهر ورامین شناسایی شد.

معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران گفت:در راستای جلوگیری از هدر رفت ظاهری آب،قرائت و شناسایی تخلف مشترکین خاص در حاشیه شهرها به پیمانکار واگذار گردید که در این رابطه دومورد انشعابات خانگی که در باغ ویلا مورد استفاده قرارمی گرفتند،شناسایی گردیدند.

محمدحسن خدادادی افزود:پس از گزارش عوامل پیمانکار، میزان خسارت های وارده برآورد و ضمن صدور صورتحساب مربوطه و اخطار به مشترکین فوق،اقدام لازم در خصوص تصحیح قرارداد صورت گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد:شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران ضمن احترام به تمامی مشترکین خود،خواستار استفاده بهینه و قانونی در مصرف آب می باشد و درصورت مشاهده هرگونه انشعابات غیر مجاز، برابرمقررات برخورد خواهد نمود.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید